No results found

Try adjusting your search or filter to find what you\'re looking for.

Loading...

Preschoolers Scientific articles

Jocul - activitate dominantă în universul copilăriei

Manifestându-și dorința de a participa la viața și activitatea celor din jur, copilul își asumă rolul de adult, reproducând activitatea și raporturile lui cu ceilalți oameni. În acest fel jocul este social prin natura lui.

High school Scientific articles

Instrumente digitale pentru elevii cu dizabilități de învățare. Studiu de specialitate

Există instrumente digitale care pot fi utilizate pentru a crește, întreține sau îmbunătăți capacitățile unui elev cu dizabilități de învățare. Aceste instrumente se referă la programe pentru computer și aplicații pentru tablete care oferă text-către-vorbire (JAWS sau Balabolka), vorbire-către-text (Dragon[...]

Preschoolers Scientific articles

Medierea conflictelor - repere teoretice și soluții practice

Grădinița, mediu incluziv, este menită să ofere un spațiu al jocului, al prieteniei, al creației.

Preschoolers Scientific articles

Grădinița, un mediu incluziv

Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei sale persoana umana ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte de vedere diferite.

First-second grade Scientific articles

Plan acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 4

plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu CES - activități cu părinții, elevii, cadrele didactice

Third-fourth grade Scientific articles

Activități și jocuri pentru integrarea copiilor cu CES

Materialul cuprinde exemple concrete de activități și jocuri care pot contribui la o mai bună înțelegere a copiilor cu CES, la acceptarea și integrarea acestora în colectivul de elevi.

Third-fourth grade Scientific articles

Învățarea prin cooperare

Lucrarea conține exemple de metode interactive, tehnici de învățare prin cooperare preluate din cărțile de specialitate și adaptate, care facilitează participarea tuturor elevilor la învățare, inclusiv a elevilor cu CES.

Third-fourth grade Scientific articles

Rezolvarea conflictelor

Diversitatea poate duce la conflicte. Cum le putem rezolva, evita? Care sunt etapele? Exemple concrete.