Schimbarea începe la mine în clasă

Copiii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) au dreptul la o educație egală.

Concursul național „Schimbarea începe la mine în clasă” are scopul de a crește accesul la educație al copiilor cu CES și de a dezvolta oportunitățile de învățare și predare în rândul profesioniștilor în educație din țară.

Acesta se desfășoară în perioada 20 mai – 18 iunie și se adresează tuturor cadrelor didactice, consilierilor școlari, logopezilor, profesorilor itineranți, psihologilor școlari care lucrează cu copii cu tulburări de învățare și care au dezvoltat sau testat resurse educaționale adaptate, utile în activitatea cu aceștia.

Înscrierea în concurs presupune îndeplinirea a două criterii:

 1. Crearea unui cont în platforma eduacces.ro;
 2. Încărcarea de resurse educaționale adaptate copiilor cu CES;

Opțional: Vă invităm să dați „Like” paginii noastre de Facebook Incluziunea școlară a copiilor cu CES;

Cu ocazia sărbătoririi celor 25 ani de existență în România a Asociației FDP - Protagoniști în educație, vor fi desemnați 25 de câștigători, #promotori ai incluziunii copiilor cu CES la nivel național.

Persoanele care îndeplinesc criteriile de participare menționate mai sus și contribuie cu cele mai multe resurse în platformă, validate ulterior de echipa EduacCES, vor primi câte un kit cu materiale educaționale, utile în dezvoltarea și adaptarea metodelor de lucru cu copiii cu CES atât la clasă, cât și în cabinetele de consiliere sau logopedie din școală.

Concursul se încheie pe 18 iunie, iar în data de 21 iunie vor fi anunțați câștigătorii concursului „Schimbarea începe la mine în clasă” pe pagina de Facebook Incluziunea școlară a copiilor cu CES, cât și printr-un email și SMS.

Dacă ești profesionist în educație, alătură-te inițiativei noastre și contribuie cu resurse valoroase în platformă, pentru a dezvolta împreună biblioteca digitală EduacCES, comunitatea tuturor celor care interacționează cu copiii cu CES.

Proiectul eduacces.ro este finanțat de Fundația Vodafone România prin programul strategic Connecting for Good, incubat de Code4Romania și dezvoltat de Asociația FDP - Protagoniști în Educație alături de CMBRAE - Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.


REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat și desfășurat de Asociația FDP Protagoniști în educație, organizație non-profit din România, cu sediul social în București, Str. Albesti nr 14, sector 2 București, CIF 9019287 operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr.15237, (denumită în continuare "Organizator").

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și este public pe platforma www.eduacces.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe platforma menționată mai sus.


SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat pe pagina oficială de Facebook a proiectului - Incluziunea școlară a copiilor cu CES și pe platforma www.eduacces.ro, în perioada 20.05.2021 - 18.06.2021.


SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat în data de 20.05.2021, pe pagina oficială de Facebook a proiectului - Incluziunea școlară a copiilor cu CES.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și se va încheia la data de 18.06.2021, ora 23:59.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Se consideră că o persoană este înscrisă în concurs dacă îndeplinește următoarele două criterii:

Opțional: „Like” paginii de Facebook Incluziunea școlară a copiilor cu CES;

Pentru desemnarea celor 25 de câștigători ai concursului, se va face un clasament care va ține cont de respectarea criteriilor menționate mai sus și de numărul total de resurse educaționale încărcate în platformă. Se va ține cont și de numărul resurselor aprobate în platformă, pentru o departajare a concurenților.

Dacă un document încărcat de un participant este refuzat, înseamnă că nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate. Enumerăm aceste criterii mai jos:

 • Conținutul documentului propus spre publicare este de calitate din punct de vedere al formei (exprimare, diacritice, încadrare, spații, caractere, calitate scan, calitate conținut etc);
 • Documentul respectă specificul și obiectivele platformei - resurse educaționale adaptate copiilor cu CES;
 • Documentul specifică corect sursa (autor, publicație);
 • Documentele create de persoanele care le și încarcă în platformă vor trece la sursă: document creat de (ex: Prof. Nume și Prenume), au fost confirmate / asumate drepturile de copyright ale documentului încărcat.

Fiecare participant primește un email automat în momentul în care o resursă trimisă este aprobată sau refuzată. Atunci când este refuzată, trebuie să revizuiască documentul trimis și să se asigure de corectitudinea lui, apoi să îl încarce din nou în platformă pentru aprobare.

Organizatorul are dreptul să refuze încărcarea în platformă a resurselor trimise dacă acestea nu respectă criteriile de eligibilitate.

Dacă un participant la concurs nu știe unde să încadreze o anumită resursă educațională sau dacă deține resurse educaționale cu jocuri pentru copii, povești terapeutice, video explicative pentru înțelegerea anumitor diagnostice (dislexie, disgrafie, dislalie, ADHD, tulburări de comportament etc.) trebuie să trimită un email la adresa contact.eduacces@gmail.com și să transmită materialele pe care le dorește încărcate.

Premiul concursului:

Vor fi desemnați 25 de căștigători. Premiul fiecărui câștigător va consta în primirea unui kit cu materiale educaționale, resurse care îl vor ajuta să dezvolte sau adapteze modul de lucru cu copiii cu CES la clasă, în cabinetele de consiliere sau logopedie din școală.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 21 iunie 2021, pe pagina de Facebook a proiectului - Incluziunea școlară a copiilor cu CES, cât și printr-un mesaj trimis la adresa de email cu care s-au înregistrat în platformă și SMS la numărul de telefon folosit la crearea contului.

Pentru a putea avea o evidență clară a persoanelor înscrise în concurs, menționăm că, pentru încărarea resurselor, trebuie folosită aceeași adresă de email cu cea folosită la crearea contului.

Înscrierea în concurs va însemna acordul personal al fiecărui participant pentru publicarea rezultatelor pe pagina de Facebook ( nume/ prenume/ județ). Premiile acordate nu se pot converti în bani.

Organizatorul va face un clasament al câștigătorilor în urma analizei îndeplinirii criteriilor de participare și în urma analizării corectitudinii resurselor educaționale încărcate în platforma www.eduacces.ro și a aprobării lor. Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului prin transmiterea acestuia la adresa comunicată ulterior.

După desemnarea și validarea câștigătorilor, organizatorul va proceda la încheierea unui proces-verbal în care se vor consemna:

 1. Data și locul desfășurării evaluării condițiilor de participare și evaluare finală;
 2. Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului în evaluarea finală;
 3. Numele și prenumele câștigătorilor;
 4. Valoarea premiilor alocate / acordate.

Termenul de răspuns din partea câștigătorilor este de 5 zile de la data anunțării (21 iunie).

Acesta trebuie să răspundă la email / SMS sau să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook, care să conțină informații privind adresa la care să fie livrat coletul. După depășirea termenului mai sus menționat, câștigătorul nu mai poate revendica premiul.

SECȚIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

Cei 25 de câștigători aleși conform celor menționate în secțiunea 4, vor fi contactați de către Organizator conform informațiilor furnizate de către aceștia. Premiul va fi trimis către câștigători la adresa menționată de aceștia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii datelor de livrare.

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin înscrierea în concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători, prin excluderea lor.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce poate apărea ulterior acordării efective a premiilor.

SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor consilierilor școlari, cadrelor didactice, profesorilor itineranți, logopezilor din România, care se vor legitima la înscrierea în concurs, respectiv crearea contului în platforma www.eduacces.ro, prin acte doveditoare cu județul / localitatea/ școala în România.

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, Asociația FDP Protagoniști în educație, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

Categorii de persoane vizate:

 • participanți la concurs;
 • câștigători.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • nume;
 • prenume;
 • email;
 • adresă livrare;
 • număr de telefon fix sau mobil.

Scopurile și temeiurile de prelucrare

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că datele lor cu caracter personal (nume, prenume, email, adresă, număr de telefon fix sau mobil) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial, este indispensabilă derulării concursului.

Datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament, în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).

Cu privire la respectarea prevederilor pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

Transferul datelor cu caracter personal

Lista câștigătorilor (nume și prenume) va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe pagina de Facebook Incluziunea școlară a copiilor cu CES, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului, plus o perioadă minimă de 60 de zile.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate

Câștigătorii și participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa organizației FDP Protagoniști în educație, cât și la adresa de email: contact.eduacces@gmail.com. De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la concurs.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta anterior datei de 18 iunie 2021 numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-ul www.eduacces.ro  

Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, puteți trimite un e-mail la adresa contact.eduacces@gmail.com