Termenii și condițiile generale de utilizare a platformei Eduacces.ro

Termenii și condițiile generale de utilizare a platformei Eduacces.ro

1. Acceptarea condițiilor

„Termenii și condițiile generale de utilizare” stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a website www.eduacces.ro de către potențialii vizitatori sau beneficiari. www.eduacces.ro (în continuare denumit „website”, „Platformă”) este o platformă online dezvoltată de FDP – Protagoniști în educație (denumită în continuare „FDP”) care acționează ca un centralizator digital de resurse educaționale gratuite pentru profesorii, specialiștii și părinții care lucrează cu copii cu CES, integrată și cu un helpline asigurat de psihologi cu care profesorii pot veni în contact să discute cazuri speciale și să obțină sfaturi și ajutor.

FDP este o persoană juridică, având sediul în București, str. Albești nr. 14, sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București sub nr 24/29.08.2018, CIF 9019287.

Utilizarea PLATFORMEI presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

2. Obiectivul Website

Obiectivul Platformei este de a fi un centralizator digital de resurse educaționale gratuite pentru cadrele didactice, consilieri, logopezi, profesioniști în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) integrată și cu un helpline asigurat de psihologi cu care profesorii pot veni în contact să discute cazuri speciale și să obțină sfaturi și ajutor.

3. Condiții de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile și informațiile din cadrul PLATFORMEI este protejat prin „nume utilizator” și „parolă”. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui datele de acces. PLATFORMA nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane. Nu dezvăluiți aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveți obligația de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate și de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncționalitate către personalul de administrare a PLATFORMEI.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să: (a) comunicați informații personale reale, exacte, actuale și complete, așa cum sunt cerute în formularele de înregistrare, și (b) să le actualizați ori de câte ori este nevoie, pentru a menține aceste informații reale, exacte, actuale și complete.

Dacă veți furniza informații nereale, inexacte, neactuale sau incomplete ori există suspiciunea că informațiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul PLATFORMEI are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

„Numele de utilizator” și „parola” pentru noii utilizatori vor fi generate automat de administratorul platformei, pe baza datelor personale furnizate cu ocazia înscrierii. Aceste date vor fi comunicate în parte fiecărui utilizator prin e-mail.

Utilizatorii pot solicita asistență privind „numele de utilizator” la adresa de e-mail contact.eduacces@gmail.com. Utilizatorii au obligația de a semna mesajele cu numele complet, profesia, locul de munca.

Administratorul va răspunde solicitărilor adresate prin e-mail în 48 de ore de la primirea acestora. Administratorul are dreptul de a arhiva orice corespondență cu utilizatorii platformei, realizată prin intermediul e-mailului sau al telefonului.

Vă recomandăm ca la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a PLATFORMEI să închideți contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți la sfârșitul sesiunii și fereastra browser-ului în care ați lucrat.

4. Practici generale privind utilizarea și stocarea

PLATFORMA poate stabili un set de practici generale și limitări privind utilizarea serviciilor. Astfel, dimensiunea maximă a unui fișier ce poate fi încărcat pe server este de 10 MB.

5. Conținut

Prin prezentul acord, acceptați că toate informațiile: date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare „CONȚINUT”), indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, și nu PLATFORMA, sunteți în întregime responsabil pentru toate materialele pe care le încărcați și le puneți la dispoziție în mod public pe contul dumneavoastră de pe PLATFORMA.

PLATFORMA monitorizează, dar nu controlează conținutul transmis și astfel nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut.

Sunteți de acord să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de PLATFORMĂ pentru a:

·       încărca, publica sau transmite mesaje al căror conținut este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv sau discriminatoriu;

·       pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al PLATFORMEI, lider sau mediator al unei discuții sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție;

·       falsifica datele de identificare sau să le manipulați, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul PLATFORMEI sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);

·       încărca, posta, difuza sau transmite orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare;

·       încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;

·       încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoționale, oferte comerciale, informații cu caracter politic, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;

·       încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricăror alte software-uri, componente hardware sau echipamente de telecomunicații;

·       interveni/întrerupe serviciile / serverele / rețelele conectate la PLATFORMĂ;

·       încălca în mod intenționat sau nu orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;

·       promova sau furniza informații despre modul de derulare de activități ilegale; 

·       folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina plecând de la alt link decât cel existent în cadrul PLATFORMEI sau ca modalitate de intrare pe alt site personal. 

Potrivit legislației în vigoare, deținătorul Platformei are obligaţia să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

PLATFORMA dă utilizatorului posibilitatea de a utiliza o anumită zonă pentru a depozita documente pentru uz personal sau pentru a le pune la dispoziția altor persoane. Toate informațiile expuse, transmise sau conținute pe PLATFORMĂ, inclusiv, dar nelimitându-se la, meniuri, articole, texte, fotografii, ilustrații, înregistrări audio și video, mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor și de proprietate intelectuală.

Conținutul este deținut de către PLATFORMĂ și utilizatorii autorizați.

Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie și să transmită conținutul numai în măsura în care operațiunea se face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului și cu acordul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce marca de fabricație sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conținut.

Dreptul de autor pentru informațiile semnate de FDP este deținut de FDP. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către FDP, titularul acestui drept.

7. Legături către alte pagini de internet

PLATFORMA poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj; PLATFORMA nu deține niciun control asupra website-urilor de acest fel.

PLATFORMA nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor website-uri externe, nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de website-uri).

8. Modificări de Termeni și condiții generale de utilizare A PLATFORMEI

„Termenii și Condițiile generale de utilizare” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și FDP în privința utilizării acestei platforme.

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul PLATFORMEI, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea PLATFORMEI.

9. Încetarea colaborării

Sunteți de acord ca PLATFORMA, dacă consideră de cuviință, să vă poată bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiați sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv, dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă PLATFORMA consideră că ați încălcat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul prezentului acord.

Sunteți de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, să poată fi efectuată fără o avertizare anticipată și luați cunoștință și sunteți de acord că PLATFORMA poate dezactiva sau șterge imediat fișierele și toate informațiile în legătură cu acesta din contul personal și/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fișiere. Mai mult, sunteți de acord că PLATFORMA nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice terță parte în orice mod pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul PLATFORMEI.

10. Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, PLATFORMA nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. PLATFORMA nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea din cauza întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe PLATFORMĂ.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul PLATFORMEI pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că PLATFORMA va fi absolvită de orice răspundere.

Toate drepturile sunt rezervate.

Este strict interzisă folosirea acestui website în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea utilizatorilor platformei sau a FDP.

FDP va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

11. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați PLATFORMA de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație, cauzată sau reieșind din conținutul materialului personal sau cauzată de utilizarea folosirii serviciilor PLATFORMEI, încălcării prezentului acord sau încălcării oricăror drepturi ale acelui terț.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa contact.eduacces@gmail.com.

Orice încălcare a acestor condiții de utilizare va fi comunicată administratorului PLATFORMEI la adresa de e-mail contact.eduacces@gmail.com

Prin completarea formularului de înscriere și crearea contului dumneavoastră, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale, acesta reprezentând acceptul și acordul dumneavoastră. Prin crearea contului dvs. de afiliat, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale, că aderați la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a FDP, acesta reprezentând acceptul și acordul dumneavoastră.

Neconsultarea Termenilor și condițiilor și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezente nu poate fi invocata sub nicio forma si in nicio ocazie.

Pentru orice informație legată de datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa organizației la adresa de e-mail contact.eduacces@gmail.com.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile precizate în cadrul acestui acord de termeni și condiții, atunci vă rugăm să nu utilizați produsele și serviciile noastre.

Despre FDP – Protagoniști în educație www.fdpsr.ro/despre-fdp/