Az Eduacces.ro platform használatának általános feltételei

Utolsó frissítés: 2020. június 25


1. A feltételek elfogadása

Az Általános Felhasználási Feltételek meghatározzák a www.eduacces.ro webhely potenciális látogatók vagy kedvezményezettek általi használatának általános feltételeit. A www.eduacces.ro (a továbbiakban: "Webhely", "Platform") egy online platform, amelyet az FDP fejlesztett ki - Az oktatás főszereplői (a továbbiakban: "FDP"), és amely a tanárok számára ingyenes oktatási források digitális központosítójaként működik. SNI (Speciális Nevelési Igényü) gyermekekkel, integrálva egy a pszichológusok által nyújtott segélyvonalat is, amelyen a tanárok felvehetik a kapcsolatot, hogy megvitassák a különleges eseteket, és tanácsokat és segítséget kapjanak.


Az FDP jogi személy, székhelye Bukarest, Str. Albești no. 14, 2. szektor, bejegyezve a bukaresti 2. kerületi bíróság társulásainak és alapítványainak nyilvántartásába, 2018.08.24 / 29-én, CIF 9019287.


A PLATFORM használata az alábbiakban meghatározott feltételek teljes elfogadását jelenti.


2. A Webhely célja

A Platform célja, hogy az SNI gyermekekkel dolgozó tanárok számára az ingyenes oktatási források digitális központosítója legyen, integrálva és pszichológusok által nyújtott segélyvonalat, amelyen a tanárok kapcsolatba léphetnek a különleges esetek megvitatására, tanácsokért és segítségért.


3. Hozzáférési feltételek

A felhasználók hozzáférését a PLATFORM szolgáltatásaihoz és információihoz "felhasználónév" és "jelszó" védik. Javasoljuk, hogy senkinek ne adja ki hozzáférési adatait. A PLATFORMA soha nem fogja kérni a hozzáférési adatait kéretlen üzenetekben vagy telefonokban. Ne adja ki ezt az információt azoknak, akik ezt kérik. Ezenkívül rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a hozzáférési adatok nem változtak-e, és a lehető leghamarabb jelentenie kell a meghibásodást a PLATFORM adminisztrációs munkatársainak.


E szolgáltatások igénybevételéhez Önnek: (a) valós, pontos, aktuális és teljes személyes adatokat kell megadnia a regisztrációs űrlapokban előírtak szerint, és (b) frissítenie kell őket, ahányszor csak szükséges a valós információk fenntartásához ahhoz hogy ezek pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek.


Ha valótlan, pontatlan, elavult vagy hiányos információkat közöl, vagy felmerül a gyanú, hogy az információk valótlanok, pontatlanok, elavultak vagy hiányosak, a PLATFORM rendszergazdájának joga van ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszteni felhasználói fiókját.


Az új felhasználók "felhasználónevét" és "jelszavát" a rendszer rendszergazdája automatikusan generálja, a regisztráció során megadott személyes adatok alapján. Ezeket az adatokat e-mailben külön-külön közöljük minden felhasználóval.


A felhasználók segítséget kérhetnek a "felhasználónévvel" kapcsolatban az contact.eduacces@gmail.com e-mail címen. A felhasználók kötelesek aláírni az üzeneteket teljes névvel, foglalkozással, munkahelyükkel).


Az adminisztrátor az e-mailben küldött kérésekre a beérkezéstől számított 48 órán belül válaszol. Az adminisztrátornak joga van archiválni a platform felhasználóival folytatott e-mailben vagy telefonon folytatott beszélgetéseket.


Javasoljuk, hogy minden felhasználási alkalom végén zárja be fiókját a PLATFORM segítségével a megfelelő gombbal. Azt is javasoljuk, hogy zárja be a böngészőablakot, amelyben a munkamenet végén dolgozott.


4. Általános felhasználási és tárolási gyakorlatok

A PLATFORM általános gyakorlatokat és korlátozásokat határozhat meg a szolgáltatások használatára vonatkozóan. Így a szerverre feltölthető fájlok maximális mérete 10 MB.


5. Tartalom

A jelen Megállapodás értelmében Ön elfogadja, hogy minden információ: adatok, szöveg, szoftver, fényképek, grafikák, üzenetek vagy más anyagok (a továbbiakban: "TARTALOM"), függetlenül attól, hogy azokat nyilvánosan jelenítik meg, vagy egyedileg, magánként továbbítják. Ez azt jelenti, hogy kizárólag Ön, és nem a PLATFORMA felelős a PLATFORM-fiókjában feltöltött és nyilvánosan elérhetővé tett anyagokért.


A PLATFORM figyeli, de nem ellenőrzi az átadott tartalmat, és így nem garantálja a tartalom pontosságát, integritását és minőségét. Megértette, hogy a PLATFORM által nyújtott szolgáltatások használatával ki lehet téve olyan tartalomnak, amely sértő vagy illetlen.


Ön vállalja, hogy nem használja a PLATFORM által nyújtott szolgáltatásokat:


bármilyen, illegális, rágalmazó, sértő, fenyegető, obszcén tartalom feltöltése, közzététele vagy továbbítása, más személyek magánéletét érintő, faji vagy etnikai gyűlöletet gerjesztő vagy egyéb módon sértő tartalmat tölthet fel, terjeszthet, kiskorúakat megfélemlíthet, megsérthet vagy sérthet bármilyen formában;

azt állítja, hogy Ön egy másik személy vagy intézmény, ideértve, de nem kizárólagosan, a PLATFORM képviselőjét, vezetőjét vagy közvetítőjét egy beszélgetésnek, vagy hamisan állítja vagy más módon jelzi egy adott személyhez vagy intézményhez való kapcsolódását;

az azonosító adatok meghamisítása vagy más módon történő manipulálása a PLATFORM-on keresztül továbbított tartalom eredetének leplezése vagy elrejtése, illetve rejtett oldalak vagy képek (például olyanok, amelyeknek nincs aktív linkje a felhasználó oldalán) fejlesztése érdekében ;

feltölthet, közzétehet, vagy továbbíthat olyan tartalmat, amelynek továbbítására törvényes joga nincs, bármilyen feltétel mellett, bármilyen jogrendszerben, román vagy külföldi, szerződéses vagy bizalmi viszonyok között (például bizalmas információk, tulajdonjoggal rendelkezők, a szolgáltatási kapcsolat részeként találtak vagy hoztak nyilvánosságra, vagy titoktartási megállapodások tárgyát képezték)

bármilyen típusú tartalom feltöltése, közzététele, vagy továbbítása, amely sérti bármely harmadik fél szabadalmat vagy oltalom alatt álló védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát;

bármilyen típusú reklám, promóciós anyagok, kereskedelmi ajánlatok, politikai információk, "levélszemét", "spam", lánclevelek, piramis sémák vagy bármilyen más kérelem feltöltése, közzététele, közvetítése vagy továbbítása, a szolgáltatás egyes részeinek kivételével amelyek erre a célra vannak kialakítva;

bármilyen vírust vagy bármilyen más típusú kódot, fájlt vagy programot tartalmazó anyag feltöltése, közzététele vagy továbbítása, amelyek bármilyen más szoftver, hardver vagy telekommunikációs berendezés működésének megsemmisítésére, megszakítására vagy korlátozására jöttek létre;

beavatkozni vagy megszakítani a PLATFORM-hoz kapcsolt szolgáltatásokat / szervereket / hálózatokat, vagy megsérteni bármely követelményt, eljárást, irányelvet vagy előírást;

szándékosan vagy akaratlanul megsért bármely helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt, ideértve, de nem kizárólagosan, bármely törvényes szabályozást;

népszerűsíteni vagy tájékoztatást nyújtani az illegális tevékenységek magatartásáról, elősegíteni bármely csoporttal vagy személlyel szembeni fizikai vagy verbális kárt, vagy elősegíteni az állatokkal szembeni kegyetlenséget. Ez magában foglalhatja, de nem kizárólag, a bombák, gránátok vagy más típusú fegyverek gyártásának, megvásárlásának vagy összeszerelésének és "összetörő" helyszínek létrehozásának tájékoztatását;

személyes oldalát vagy könyvtárát tárhelyként használja az oldal betöltésére. a PLATFORM-ban található linktől eltérő linkről indulva, vagy egy másik személyes webhelyre való belépés módjaként.


6. Szellemi tulajdonjogok

A PLATFORM lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy bizonyos területet használjon a dokumentumok személyes használatra történő tárolásához vagy mások számára elérhetővé tételéhez. A PLATFORM-on megjelenített, továbbított vagy tartalmazott összes információt, beleértve, de nem kizárólag, a menüket, cikkeket, szövegeket, fényképeket, illusztrációkat, hang- és videofelvételeket, szolgáltatási jeleket a szerzői jogi és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik.


A tartalom a PLATFORM és az arra jogosult felhasználók tulajdonában van.


A felhasználó csak annyiban használhatja, terjesztheti és továbbíthatja a tartalmat, amennyiben ez a szerző személyes adatainak felhasználása részeként és az ő beleegyezésével történik. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem módosítja, nem teszi közzé, továbbítja, nem továbbítja, nem értékesíti, nem terjeszti, nem jeleníti meg vagy nem használja kereskedelmi céllal semmilyen tartalmat, és nem sérti az ilyen tartalomban található védjegyet vagy szolgáltatási védjegyet.


Az FDP által aláírt információk szerzői jogainak tulajdonosa az FDP. Ezen a webhelyen egyetlen anyag sem reprodukálható teljes egészében, részben vagy módosítva az FDP, a jog jogosultjának kifejezett beleegyezése nélkül.


7. Linkek más webhelyekre

A PLATFORM tartalmazhat linkeket harmadik felek webhelyeire. Ezeknek a linkeknek a létrehozása elõnyt élvez a felhasználó számára; A PLATFORM nem ellenőrzi az ilyen oldalakat.


A PLATFORMA nem felelős ezen külső webhelyek elérhetőségéért, nem támogatja és nem is felelős azok tartalmáért (reklámok, termékek vagy egyéb anyagok az ilyen webhelyeken vagy azokon elérhetőek).


8. Változások az Általános Felhasználási Feltételekben

Az "Általános Felhasználási Feltételek" teljes egészében megállapodást jelent Ön és az FDP között a platform használatával kapcsolatban.


A feltételeket a PLATFORM rendszergazdája bármikor megváltoztathatja, előzetes értesítés nélkül az azt használó személyek (a továbbiakban: Felhasználók) felé. A felhasználóknak állandó hozzáférésük lesz a szolgáltatások használatának feltételeihez, hogy bármikor megismerhessék őket. Ha nem értenek egyet az előírt feltételekkel, a Felhasználóknak le kell állítaniuk a PLATFORM elérését.


9. Az együttműködés megszüntetése

Ön elfogadja, hogy a PLATFORM, ha szükségesnek ítéli, bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólag, a szolgáltatás hiányát blokkolhatja az Ön hozzáférését, a Szolgáltatások használatát vagy bármely más szolgáltatás használatát, amelyet Ön kap, illetve eltávolít és töröl a Szolgáltatások bármely tartalmát, ha a PLATFORM úgy ítéli meg, hogy megsértette vagy nem a jelen megállapodás betűjének vagy szellemének megfelelően járt el.


Ön beleegyezik abba, hogy a nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés bármiféle megszüntetése a jelen szerződés bármely szabályának megfelelően előzetes értesítés nélkül történhet, és Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PLATFORM deaktiválhatja vagy törölheti a fájlokat és a személyes fiókjából és / vagy megtiltja az ilyen fájlokhoz való későbbi hozzáférést. Továbbá elfogadja, hogy a PLATFORM semmilyen módon nem lesz felelős az Ön és egy harmadik fél közötti beszélgetés során az Ön fiókjának betiltásáért és / vagy törléséért, valamint a PLATFORM-on keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférésért.


10. A felelősség korlátozása

Ezzel a megállapodással a PLATFORMA nem vállal felelősséget, ha bizonyos információkat későn nyújtanak be, elvesznek, törlődnek, nem tárolhatók vagy bármilyen okból nem érhetők el szervereinken. A PLATFORMA nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a PLATFORM-on közzétett vagy létező információk késése, elvesztése vagy pontatlansága miatt merülhetnek fel.


A felhasználók a PLATFORM-ban megadott információkat saját felelősségükre használják fel, és a nyújtott szolgáltatások vagy információk használatával okozott kár esetén a felhasználók megállapodnak abban, hogy a PLATFORM mentesül minden felelősség alól.


Minden jog fenntartva.


Szigorúan tilos ezt a weboldalt használni annak, annak tartalmának vagy biztonságának megsemmisítésére vagy megváltoztatására, vagy a platform vagy az FDP felhasználóinak hiteltelenítésére vagy zaklatására.


Az FDP minden technikai és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmaz az ellenőrzése alatt álló adatok megvédésére a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy illetéktelen személy általi hozzáférés ellen.


11. Kompenzáció

Ön vállalja, hogy megtéríti és ártalmatlannak tartja a PLATFORM minden olyan követeléssel vagy követeléssel szemben, ideértve a jogi díjakat vagy az ügyvédi díjakat is, amelyek harmadik félnek vagy szervezetnek merültek fel a személyes anyagok tartalmát illetően, vagy a PLATFORM szolgáltatásainak használata, vagy ennek eredményeként, a jelen megállapodás megsértése vagy bármilyen harmadik fél jogainak megsértése miatt.


Ha bármilyen kérdése van az ezen oldalon található információkkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk az contact.eduacces@gmail.com e-mail címen.


A használati feltételek bármely megsértését a PLATFORM rendszergazdájának kell jelezni az contact.eduacces@gmail.com e-mail címen.


A regisztrációs űrlap kitöltésével és a fiók létrehozásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amelyek az Ön elfogadását és egyetértését jelentik. Társult fiókjának létrehozásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és betartja az Adatfeldolgozási Politikát, azaz az  FDP által feldolgozást a személyes adatainak, amelyek az Ön elfogadását és beleegyezését jelentik.


A jelen Általános Szerződési Feltételek és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelvek betekintésének elmaradására semmilyen formában és egyetlen alkalommal sem lehet hivatkozni.


A személyes adataival kapcsolatos bármely információért forduljon a szervezethez az contact.eduacces@gmail.com e-mail címen.


Ha nem ért egyet a jelen szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel, akkor arra kérjük Önt, hogy ne használja termékeinket és szolgáltatásainkat.