GDPR

Last updated: 25 iunie 2020

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare noul Regulament General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) – 679 din 2016. GDPR reglementează atât activitatea de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorii și agenții economici sau instituțiile publice, cât și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De aceea vă rugăm să citiți acest material până la final, fiindcă deciziile dumneavoastră reprezintă cunoașterea informațiilor cu privire la datele personale pe care Asociația FDP – Protagoniști în educație le prelucrează în scopul: eliberării diplomelor și certificatelor, dezvoltării și furnizării produselor și serviciilor, menținerii comunicării cu dumneavoastră. GDPR se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Regulamentul vi se aplică și dumneavoastră, în calitate de vizitator sau de utilizator al platformei www.eduacces.ro.

Siguranța datelor cu caracter personal este importantă pentru Asociația FDP – Protagoniști în educație (denumită și Asociația FDP). Vă informăm că, în colectarea, prelucrarea, transmiterea și păstrarea datelor cu caracter personal, respectăm Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și vă confirmăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță.

Completând formularele puse la dispoziție în paginile acestui website, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”):

·        numele și prenumele;

·        localitatea de domiciliu;

·        adresa de e-mail;

·        profesia;

·        locul de muncă;

·        numărul de telefon.

Scopul prelucrării acestor informații este de a putea garanta acces utilizatorilor logați la conținutul restricționat al platformei și pentru a permite descărcarea și utilizarea materialelor publicate pe platformă, de menținere a comunicării cu dumneavoastră (realizarea de activități de cercetare de piață și sondaje, trimiterea de newslettere, informări cu privire la modificarea unor servicii sau produse și actualizarea ofertei, trimiterea unui conținut valoros pentru dumneavoastră).

În cazul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de transmitere de documente către FDP, aceste date sunt utilizate pentru a putea atribui dreptul de autor asupra unui material către autorul său de drept.

În cazul datelor colectate prin formularul de creare de cont de specialist în platformă, acestea sunt utilizate în scopul de a crea conturi de utilizator și de a oferi permisiuni suplimentare și acces într-un panou de administrare a platformei pentru acești utilizatori, panou de administrare găzduit la adresa contact.eduacces@gmail.com.

Crearea unui cont în platformă nu se traduce în abonarea automată la o bază de date de newsletter a platformei.

Pentru a putea intra în baza de date de abonați ai platformei, va trebui să vă înregistrați cu ajutorul formularului prezent în website. Newsletter-ul este gestionat prin intermediul serviciului de mailing al Mailchimp. FDP poate face uz de datele personale colectate pentru a comunica cu utilizatorii săi strict în chestiuni legate de conturile lor de utilizatori.

Vă informăm că, în ceea ce privește datele cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care noi le respectăm:

·        dreptul la informare;

·        dreptul de acces la date;

·        dreptul la rectificare;

·        dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

·        dreptul la restricționarea prelucrării;

·        dreptul la portabilitatea datelor;

·        dreptul la opoziție;

·        dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;

·     dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Asociația FDP are obligația de a administra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate pentru exercitarea activităților specifice scopului și asigură persoanele vizate că la nivelul organizației există suficiente proceduri și persoanele care se ocupă cu prelucrarea datelor sunt instruite în acest scop.

Toate datele care sunt colectate prin accesarea/operarea platformei vor fi păstrate pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care user-ul își șterge contul sau solicită în mod explicit ștergerea acestuia, situație în care se anonimizează aceste date.

Astfel, aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră personale prelucrate, la modificarea lor, corectarea lor, restricționarea lor sau ștergerea lor. Aveți dreptul de a fi uitat. Vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal. În acest caz, noi nu putem garanta eliberarea diplomelor și certificatelor, furnizarea conformă a produselor și serviciilor sau menținerea neîntreruptă a comunicării cu dumneavoastră. De asemenea, oricând puteți cere ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Astfel, se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator. De asemenea, prelucrările datelor cu caracter personal care vizează minorii se vor realiza în condițiile respectării legii. Aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către autoritățile publice (Poliție, Parchet, instanțe judecătorești etc.), în baza prevederilor legale, ca urmare a unor cereri formulate ferm de către acestea. Datele cu caracter personal sunt dezvăluite către finanțatori, partenerii naționali și internaționali ai FDP, însă doar atunci când este strict necesar pentru implementarea cu succes a proiectului AcCES.

La solicitarea dumneavoastră, vă putem confirma dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteți să modificați datele dumneavoastră personale transmise. Vă puteți opune prelucrării datelor personale sau puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile precizate în cadrul acestui acord de Termeni și condiții, atunci vă rugăm să nu utilizați produsele și serviciile noastre. Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi pe website-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Prin completarea formularului de înscriere și crearea contului dumneavoastră, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale, faptul reprezentând acceptul și acordul dumneavoastră. Prin crearea contului dumneavoastră de afiliat, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale, că aderați la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a FDP, faptul reprezentând acceptul și acordul dumneavoastră.

Neconsultarea Termenilor și condițiilor și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal prezente nu poate fi invocată sub nicio formă și în nicio ocazie.