Fifth-eight grade Lesson plans Uploaded at 19.08.2023

Adaptare curriculară - Limba engleză, clasa a VI-a

Model de adaptare curriculară pentru clasa a VI-a la limba modernă 1 - limba engleză, conform programei aprobată prin OMEN nr. 3393 / 28.02.2017.

Source: Șandru Gabriela
Source: Șandru Gabriela
Download document