Clasele 5-8 Modele de lecții Încărcat la data de 11.12.2020

Curriculum modificat la istoria românilor clasa a VIII a

modele de predare

Sursa: Individualizarea procesului educational prin adaptari curriculare, Ghid metodologic, MinisterulEducatiei al Republicii Moldova, Centrul Republican de Asistenta Psihopedagogica, UNICEF, Chisinau 2017
Sursa: Individualizarea procesului educational prin adaptari curriculare, Ghid metodologic, MinisterulEducatiei al Republicii Moldova, Centrul Republican de Asistenta Psihopedagogica, UNICEF, Chisinau 2017
Descarcă documentul