Clasele 3-4 Articole ştiințifice Încărcat la data de 13.06.2021

Incluziunea scolara

Este un punc de vedere în ceea ce privește școala incluzivă și incluziunea școlară

Sursa: Educația incluzivă-Adiana Denisa Manea
Sursa: Educația incluzivă-Adiana Denisa Manea
Descarcă documentul