Preșcolari Articole ştiințifice Încărcat la data de 10.07.2021

,,Să fim creative!"

Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena și polariza toate celelalte nivele de conduită, caracterizându-se prin noutate, originalitate, valoare, armonie.

Sursa: Bocoș Mușata, ,,Teoria și practica cercetării pedagogice", Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2007 Bocoș Mușata, Catalano H., ,,Pedagogia învățământului preșcolar și școlar", Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2008
Sursa: Bocoș Mușata, ,,Teoria și practica cercetării pedagogice", Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2007 Bocoș Mușata, Catalano H., ,,Pedagogia învățământului preșcolar și școlar", Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2008
Descarcă documentul