Fişe şi materiale de lucru Încărcat la data de 11.12.2020

Infografic destinat profesioniștilor și părinților copiilor cu CES

traseu privind incluziunea școlară a copiilor cu CES

Sursa: CMBRAE