Nincs találat

Próbáld a keresést vagy a szűrőket úgy beállítani, hogy megtaláld azt, amit keresel...

Feltöltés folyamatban...

Osztály 1-2 Kutatási jelentések

Politici în educație pentru elevii în situație de risc și pentru cei cu dizabilități din Europa de Sud Est

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. 2007

Osztály 1-2 Kutatási jelentések

Cercetare privind modul în care cadrul legislativ și practicile școlare sprijină combaterea discriminării şi excluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Coordonare Ecaterina Vrăsmaș, Traian Vrăsmaș, Iunie 2016

Osztály 3-4 Kutatási jelentések

Raport anual activitate școlară a unui copil cu CES

raportul activitatii an scolar 2017/2018 copil ces

Óvodások Kutatási jelentések

STUDIU PRIVIND FRECVENŢA ŞI NECESITATEA CORECTĂRII TULBURĂRILOR DE LIMBAJ LA COPIII PREŞCOLARI

Dacă analizăm frecvenţa tulburărilor de vorbire la diferite vârste, ajungem la concluzia că vârsta preşcolară deţine recordul. Făcând o trecere în revistă a tulburărilor de limbaj întâlnite la vârsta preşcolară se constată că frecvenţa cea mai mare o înregistrează tulburările care afectează limbajul[...]

Osztat 5-8 Kutatási jelentések

Intervenții psihopedagogice pentru elevii cu dizabilități din perspectiva profesorului de matematică

In cadrul acestui material am prezentat câteva soluții de intervenție psihopedagogică pentru elevii cu CES care frecventeaza învățamântul de masă. Sunt abordări personale rezultate în urma interacțiunii cu elevi cu ces intr-o clasă eterogenă ,dar care are cel puțin un elev cu dizabilități.

Osztály 3-4 Kutatási jelentések

Studiu de caz

Studiu de caz al unui copil de 12 ani

Óvodások Kutatási jelentések

,,Socializarea copiilor din perspectiva educației timpurii”

Primele contacte pe care le stabilește copilul cu egalii săi constituie mai degrabă, ocazii de uimire, de agresiune, de indiferență, decât reale prilejuri de a intra în relații de schimb cu ei. Iată de ce, a reuni niște copii în aceeași clasă nu e de ajuns pentru a forma un grup.

Osztály 1-2 Kutatási jelentések

Methods and best practices in preventing school abandonment

Referat